Varför ska jag välja ekologiska barnkläder?

ekologiska barnkläderNär man köper ekologiska kläder till sitt barn, väljer man det bästa både för hälsan och för miljön. Genom att skapa en ekologisk garderob bidrar man mindre till textilproduktionen, som i dagsläget är ett av de största existerande miljöproblemen. Inom jordbruk är bomullen en av de mest besprutade grödorna, vilket bidrar till hälsorisker, både bland de som arbetar på bomullsplantagen, men också för barnet som därefter bär kläderna. Många plagg kan leda till en allergisk reaktion på grund av alla färgämnen och formaldehyd (en slags gas) som finns kvar i tyget även efter tvättning, vilket kan irritera huden. Köper man istället ekologiska kläder bidrar man till en godare arbetsmiljö för personerna som arbetar inom textilindustrin, en friskare och mer välmående jord och får dessutom kläder i material som är naturliga och snälla mot huden. Därför är det viktigt att som konsument vara medveten om klädindustrin och ta avstånd från det oetiska arbetet och miljöproblemen som många gånger döljer sig där bakom.

Certifierade kläder – vad det innebär det egentligen?

För att vara säker på att kläderna man köper är ekologiska finns det flera olika certifieringar att hålla utkik efter som bevisar att kläderna är tillverkade på ett hållbart sätt. Det är en effektiv metod, som gör det lätt för konsumenten ta sitt ansvar för en hållbar utveckling. Exempel på en sådan certifiering är Global Organic Textile Standard som ställer krav på trygga och humana arbetsvillkor, vilket innefattar både löner och arbetstider. Certifieringen förbjuder också tvångsarbete och anställning av minderårig personal. Ytterligare några exempel på certifieringar är Bra Miljöval och EU Ecolabel. Den förstnämnda organisationen behandlar allt från miljöhänsyn och hälsa till arbetsvillkor och kvalitet. De har till exempel förbud mot kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och blekning för att skona jorden så mycket som möjligt. Dessutom är det förbjudet att använda hälso- eller miljöfarliga ämnen i tillverkningen och slutligen har de rättvisa arbetsvillkor för de anställda. EU Ecolabel ställer liknande krav och tar upp faktorer som reglerar vatten- och kemikalieanvändning samtidigt som de förbjuder konstgödsling och blekning. De garanterar en minimilön för de anställda och även en trygg arbetsmiljö. Vidare är Soil Association ännu en certifiering att rekommendera, som förutom kläder även tar hänsyn till livsmedel, djurhållning och skönhetsprodukter. Märkningen motsvarar ungefär Global Organic Textile Standard och är också en internationell organisation som ställer krav på att minst 95 % av materialet ska vara ekologiskt. Dessutom ska produkten vara helt fri från GMO, (genetiskt modifierad organism) eftersom det kan skada hälsan hos djur och människor, samtidigt som det är ett hot för den biologiska mångfalden om det hamnar i miljön.

Köp kläder med gott samvete genom att välja ekologiskt

Ekologiskt certifierade kläder uppfyller, med andra ord, de krav som ställs på både miljön och hälsan, samtidigt som de är snygga och bekväma. Genom att köpa ekologiska kläder till sitt barn, ser man alltså till att göra så liten skada som möjligt, vilket gäller både för barnet och för jorden, men också för alla de människor som arbetar inom textilindustrin.