Fler företag blir mer miljövänliga

Fler företag väljer att göra mer för klimatet, vilket sker bäst i form av en långsiktig och hållbar planering som därefter följs av alla inom företaget. Det gäller att ta hänsyn till alla aspekter och inte enbart göra uppdateringarna för egen vinnings skull. Genom att ställa krav på underleverantörer, produktion, material, medarbetare, transporter och andra medel kan företaget bli mer klimatsmart. En anledning till att företagen blivit mer miljövänliga beror på att konsumenterna ställt krav på de olika bolagen, vilket har haft positiva resultat. Dessutom har diverse utbildningar och certifieringar kommit att bli allt vanligare och vanligare inom företagsbranschen.

Casinon i Las Vegas har blivit mer miljövänliga

företag miljövänligaMånga av de casinon som ligger i Las Vegas har börjat tänka mer på klimatet. Det har skett i form av att både miljövänligare hotell och casinon har skapats, vilka har som mål att ha en hållbar verksamhet som tar ett socialt ansvar. Till exempel försöker man minska förbrukningen av el och vatten, men man har också börjat lägga upp en plan för att så småningom börja använda sig av alternativa energiformer, som till exempel solkraft i form av solceller. Planen är att inom en snar framtid försöka ersätta all elförbrukning med hjälp av solljus. Med andra ord är det alltså möjligt att energiförbrukningen byts ut helt, från att tidigare ha skett i form av fossila bränslen, till att plötsligt bli förnybara. Dock krävs det både ett politiskt och industriellt samarbete för att planen ska kunna gå i uppfyllelse.

Fler företag väljer miljövänliga transportmedel och miljövänlig logistik

Det blir även vanligare att företagen fokuserar mer på sina transporter, vilket har lett till att många tjänstebilar byts ut mot mer miljövänliga fordon. Även biluthyrningsföretag börjar ändra sitt sortiment för att kunna erbjuda kunderna chansen att hyra en miljövänligare bil. De olika kraven för logistiken inom företag är under ständig förbättring, vilket är positivt då transporter är något som överlag har en väldigt stor inverkan på vår jord. Som företagare kan man försöka tänka på att göra färre, men större, leveranser i syfte att minska miljöns belastning. Även om det har skett en förbättring i jämförelse med för något år sedan, är det inte ens hälften av Sveriges företag som bryr sig om en miljöanpassad logistik. Så länge produkterna man transporterar kommer fram i tid, borde fler företag överväga att använda sig av alternativa transportmedel som till exempel tåg.

Fler företag måste börja ta sitt ansvar för en hållbar utveckling

Trots att man kan se vissa förbättringar generellt sett bland företag, är det verkligen på tiden att utvecklingen sker hos en större publik och dessutom att processen mot en hållbar utveckling går snabbare. Fler företag måste börja ställa miljökrav och hjälpa till att driva frågan vidare. Alla potentiella förändringar som kan resultera i att minska klimatpåverkan bör tas tag i omedelbart. Det behöver inte bli onödigt kostsamt om man har en bra plan och gör effektiviseringar inom företaget. Det är vårt gemensamma ansvar att skapa en hållbar utveckling, innan det är alldeles för sent!