Enkla tips för att bli mer ekologisk

Att leva mer ekologiskt är något som alla vinner på i det långa loppet, vilket inkluderar oss själva, våra medmänniskor, djur och natur. Det finns mängder av enkla saker man göra för att börja leva mer ekologiskt och därmed även mer hållbart. Ekologiska produkter innebär att de har odlats, framtagits och tillverkats på ett hållbart sätt, både ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Handla mer ekologisk mat i affären

tips för att bli mer ekologiskAtt köpa mer matvaror som är ekologiska är en väldigt enkel, men värdefull insats för en hållbar utveckling. Det finns mängder av certifieringar på diverse matprodukter som fungerar som ett bevis för att de är naturligt producerade. Några exempel på sådana certifieringar är bland annat KRAV och EU-lövet, som visar att produkterna är tillverkade på ett miljövänligt sätt. Om man tycker det är svårt att byta ut alla varor i kundvagnen till ekologiska produkter kan man starta med att enbart byta ut vissa produkter, som är särskilt viktiga att de är ekologiska. Exempel på sådana produkter är kaffe och bananer. Det beror på att mängder av kemiska bekämpningsmedel används på kaffe- och bananplantagen, vilket har förödande effekter på människor, djur och miljö. Det samma gäller för vindruvor. Vidare är mejeriprodukter, kött och potatis produkter som bör vara ekologiska. Väljer man ekologiska mejeriprodukter bidrar man bland annat till renare vatten och en minskning av användandet av kemikalier. De ekologiska kossorna får ekologisk föda, vilket gör att de slipper äta hårt besprutade växter som transporterats långa sträckor. Samma fördelar gäller när man väljer att köpa ekologiskt kött. Vill man göra ytterligare en insats för miljön, kan man välja att hoppa över köttet helt någon dag i veckan. Slutligen hör potatisen till en av de mest besprutade grödorna, vilket gör att de olika bekämpningsmedlen hamnar i naturen, framförallt i vattnet.

Handla mer ekologiska hudvårdsprodukter

Genom att använda sig av ekologiska hudvårdsprodukter gör man en insats både för den personliga hälsan och miljön. Kroppen har möjlighet att absorbera 60 % av alla de ämnen som kommer i kontakt med huden, vilket kan innebära en hälsorisk om man använder sig av produkter som innehåller gifter i form av bland annat konserveringsmedel och parabener. Att köpa ett ekologiskt schampo eller en hudkräm är en enkel handling som resulterar i en gladare hy, men också i mindre klimatpåverkan. Det beror på att man utesluter giftiga och skadliga ämnen i produkterna och istället enbart använder sig av naturens egna tillgångar.

Tänk och handla miljösmart i vardagen

Andra faktorer att tänka på är att köpa mer miljömärkta produkter överlag, återvinna mer och bättre och försöka att vara så miljövänlig som möjligt när man reser, speciellt om det är korta sträckor det handlar om. Kläder är också bättre att försöka köpa ekologiskt, då det både är bättre för miljön samtidigt som kvaliteten ofta är bättre. Ett annat tips är att ställa krav på matbutiken man brukar handla i. Är det en särskild produkt som inte finns som ekologiskt alternativ kan man prata med personalen, som nästan alltid tillgodoser kundens behov.