Ekologisk barnmat

ekologisk barnmatDet blir vanligare och vanligare att föräldrar väljer att köpa ekologisk barnmat, vilket beror på att det medför flera fördelar till flera olika parter. Barnmat är strikt kontrollerat både av lagar som regleras av EU, men också av företagen själva. Problemet är dock att företagen vanligtvis inte tar hänsyn till alla de hälsorisker som finns, då de till exempel inte kan garantera att bekämpningsmedlen som finns i maten är ofarliga, så länge de håller sig inom de utsatta gränsvärden som finns. Väljer man istället att köpa ekologisk barnmat, kan man försäkra sig om att rester av kemiska besprutningar inte finns i maten man köper.

Ekologisk barnmat är bättre för miljön

När man väljer att köpa ekologisk barnmat hjälper man även till att reducera de negativa effekterna på klimatet. En av de främsta fördelarna, med hänsyn till miljön, är att de kemiska och farliga ämnena inte hamnar i vattnet. Dessutom sprids heller inga genmodifierade organismer, vilket kan skada både människor och djur, men också den biologiska mångfalden. Vidare bidrar ekologisk matodling till att den biologiska mångfalden får chans att fortsätta att växa och utvecklas. Det är en stor skillnad om man jämför med det oekologiska jordbruket, som många gånger resulterar i näringsfattig mark, medan det ekologiska jordbruket istället värnar om en bördig och frisk mark. Slutligen bidrar ekologiskt jordbruk till en lägre energiförbrukning i jämförelse med oekologiskt jordbruk.

Ekologisk barnmat är bättre för hälsan

Ekologisk barnmat är en produkt som är färsk. Det innebär att ingen typ av ekologisk barnmat får innehålla konserveringsmedel. Inte nog med att det är en fördel för barnets hälsa, utan det bidrar också till att kreatur föds upp på ett etiskt sätt. Det innebär att djuren får äta ekologisk mat, får spendera mycket tid utomhus och vara i sin naturliga miljö. Barnmat innehåller många gånger frukt som ofta är odlat i länder där stora mängder av besprutningsmedel används, vilket skapar en negativ arbetsmiljö för de anställda på företaget, då det både påverkar miljön omkring dem, men också deras personliga hälsa. Genom att köpa ekologisk barnmat kan man försäkra sig om att de som arbetat med att producera maten har arbetat under rättvisa arbetsvillkor och i en god arbetsmiljö.

Exempel på ekologiska barnmatsmärken

Ett märke att rekommendera om man är på jakt efter ekologisk barnmat är HiPP, som är världens ledande företag inom branschen. HiPP präglas av ekologi, kvalitet och näring. Man kan köpa deras produkter med gott samvete, då de värnar om miljö, djur och hälsa, men också om ett socialt ansvar. Deras barnmat är märkta med KRAV, Debio och EU:s egna ekologiska logotyp. Ett annat barnmatsmärke som är ekologiskt och värnar om en hållbar utveckling är företaget Semper.

Ekologisk barnmat bidrar till fördelar för många

Anledningarna till att välja ekologisk barnmat är alltså många. Sammanfattningsvis bidrar det till ett bättre och friskare klimat och en mer etisk djurhållning. Dessutom handlar det om att ta ett socialt ansvar, vilket är något som i slutändan påverkar både barnets hälsa, men också personerna som arbetar med tillverkningen av barnmatsprodukterna som finns på marknaden.