Mer ekologisk mat i skolan

Mer ekologisk mat i skolanAndel ekologisk mat som serveras i skolorna har under de senaste åren ökat allt mer. 2014 hade tre av fyra kommuner i Sverige som målsättning att andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 27.3 %. Dessutom satsar många skolor på att öka medvetenheten för var maten kommer ifrån genom att prata om maten med eleverna. Skolorna förklarar till exempel vilken gård köttet kommer ifrån eller vilken sjö fisken simmat i för att medföra en större förståelse och respekt för maten. Varför är det bra med ekologisk mat? Fördelarna med ekologisk mat är många, både för eleverna som äter den och för miljön. Genom att äta ekologiskt minskar vi risken att utsättas för kemikalier och bekämpningsmedel. Detta främjar också miljön då gifter inte läcker ut i naturen. Dessutom undviks konstgödsel vid den ekologiska odlingen. I och med detta kan man ta tillvara på naturens resurser som vanligt stallgödsel. Även djuren gynnas då ekologiska livsmedel ställer höga krav på deras välfärd. Antibiotika används i så liten utsträckning som möjligt och djuren äter ekologiskt foder samt har möjlighet att vara utomhus. Skolor som lyckats erbjuda en stor andel ekologisk mat Det största argumentet till varför en del skolor inte har mer ekologisk mat är främst kostnaden. Det finns däremot flera skolor som bevisar att det är möjligt att klara budgeten och servera mera ekologiskt. Vilt kött är det mest ekologiska man kan skaffa. 

Skolor satsar

Ett exempel är Byskolan i Södra Sandby som erbjuder 100 % ekologisk mat. För att lyckas med detta har de infört ett par smarta metoder, som att erbjuda vegetarisk mat för alla en till två dagar i veckan. Ytterligare ett exempel är Hamiltons förskola som erbjuder 83 % ekologisk mat. Kocken på skolan, Miljana Vulovic säger att hon arbetar målmedvetet och anpassar menyn efter årstiderna. All mat lagas dessutom från grunden. Även Vällinge kommun har lyckats erbjuda 72 % ekologisk mat. De håller med om att ekologiskt är dyrare men har med hjälp av bra planering hållit sin budget. Även här serveras vegetariskt någon gång i veckan för att minska på kostnaderna.